Disclaimer

Wat je moet weten over Business Case in Excel

Business Case in Excel is een initiatief van Esset Financial Services. Esset Financial Services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het gebruik van dit product. Het gebruik van Jaarrekening in Excel is op eigen risico. Het wijzigen van formules wordt ten strengste afgeraden. Raadpleeg altijd tenminste 1x per jaar een accountant. Business Case in Excel is slechts een hulpmiddel voor je administratie en berekeningen. Wijzigingen in Business Case in Excel kunnen leiden tot ernstige fouten.

DISCLAIMER
Esset Financial Services heeft Business Case in Excel met alle daarin verwerkte formules met zorg gemaakt en getest. We geven echter geen enkele garantie op Business Case in Excel, noch impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, noch garanties dat de software niet inbreuk makend is.

AUTEURSRECHT
Copyright © Esset Financial Services, Apeldoorn, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN
Microsoft, Windows, Excel, Office, en/of andere Microsoft-producten zijn handelsmerken van Microsoft (microsoft.com).